Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Đình Lực)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Welcome Trường THPT Khánh Sơn - Tỉnh Khánh Hòa

Kính mời quý thầy cô chưa đăng nhập để có thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý thầy cô có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photo
Họ và tên Nguyễn Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Khánh Sơn
Quận/huyện Huyện Khánh Sơn
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 568 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Khánh Sơn
Quận/huyện Huyện Khánh Sơn
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Hồng Thi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Khánh Sơn
Quận/huyện Huyện Khánh Sơn
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Đình Lực
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Khánh Sơn
Quận/huyện Huyện Khánh Sơn
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 8121 (xem chi tiết)